Svendborg Antenneforening

Afholder

Ordinær generalforsamling

Torsdag d. 29. februar 2024 kl. 19.30

I Tved forsamlingshus.

Dagsorden iflg. vedtægter.

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i 2023.
  3. Fremlæggelse af regnskab for 2023 og budget for 2024.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af medlemsbidrag.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Kun medlemmer, der kan forevise gyldig kvittering for medlemskab
eller på anden måde kan dokumentere gyldigt medlemskab, kan afgive stemme på generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formand Frode Hansen, Lupinvænget 52
i hænde senest d. 26. februar 2024.

Tilmelding nødvendigt.
SMS-tilmelding til generalforsamlingen på tlf. 62217942 eller 20676050

Bestyrelsen.