Persondataforordningen

Svendborg Antenneforening – Persondatabehandling

EU har vedtaget en Persondataforordning, som er gældende fra d. 25/5-2018. Efter den har du som kunde hos os krav på at få oplyst, hvilke oplysninger vi registrerer om dig og hvem vi deler dem med.

Dataansvarlig er Svendborg Antenneforening – CVR.nr.  12769903 – Tved Grønnevej 15, 5700 Svendborg. Tlf. 6220 1323, kasserer@svant.dk og tlf. 6221 7942, formand@svant.dk

For at vi kan administrere dit medlemskab og antenneabonnement beder vi om følgende oplysninger:

Navn – adresse – tlf.nr. – -e-mail-adr. samt hvilken pakkestørrelse du ønsker.

Vi deler oplysninger med Stofa som sørger for, at der bliver åbnet for den rigtige pakke på din adresse. Oplysningerne registreres i lukket portal, som kun Antenneforeningens kasserer og Stofas support har adgang til med separat login og password. Herudover har vi særlig e-mailadresse til Stofas service- og teknikafdeling., som benyttes ved nye tilslutninger, ønske om pakkeskift samt tekniske problemer. Medarbejderne i de pågældende afdelinger er pålagt tavshedspligt og din oplysninger videresælges ikke.

FDA (Forenede Danske Antenneforeninger) forestår registrering og udsendelse af opkrævninger på baggrund af de oplysninger, som vi har indrapporteret i krypteret portal til FDA`s regnskabsafdeling.

Herudover deler vi dine oplysninger med vores revisor. Såfremt du ikke betaler og ikke reagerer på de rykkere, som vi sender til dig, vil Stofa blive bedt om at lukke din antenneforbindelse og vores tilgodehavende vil blive sendt til inkasso hos advokat el. inkassobureau. Du skal I den forbindelse være opmærksom på, at fremsendelse til inkasso vil medføre indberetning til RKI med efterfølgende spærring af dine hævekort og sletning af betalingsservice. m.v.

Såfremt du kontakter os om manglende signal el. udfald, så kan vi finde på at bede dig kontakte de nærmeste af dine naboer for at høre, om de har samme problem. I så fald vil vi tjekke med medlemslisten og give dig husnummeret på 4-5 af de nærmeste medlemmer.

Vi videresælger ikke dine oplysninger til andre.

Ønsker du pakkeskift el.  opsigelse af dit abonnement, så benyt portalen på vores hjemmeside el. send mail direkte til kasserer@svant.dk – i ferietiden gerne cc. formand@svant.dk . Tidsfrister for pakkeskift og opsigelse fremgår af vores vedtægter.  Ved opsigelse el. fejlopkrævning beder vi om reg. og kontonr. som vi kan foretage slutafregning til samt din nye adr., hvis du flytter.

Så længe du er kunde hos os opbevarer vi dine kontaktoplysninger samt oplysning om pakkestørrelse, tidspunkt for indmeldelse, pakkeskift og udmeldelse samt overgang til Bredbånd ONLY. Endvidere registrerer vi, såfremt din forbindelse er lukket p.g.a. manglende betaling og hvis du er sendt til incasso. Oplysningerne er tilgængelige for Antenneforeningen`s kasserer og formand.

Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for os og vores aktører for at kunne opfylde bogføringsloven samt skattekontrolloven. P.t. er det 6 år efter opsigelse af kundeforhold. Herefter slettes de.