Generalforsamling

Svendborg Antenneforening

Afholder

Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 21. September 2021 kl. 19,30
i Tved Forsamlingshus

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter

  1. Valg af dirigent og stemmetæller
  2. Beretning om foreningens virksomhed i 2020
  3. Fremlæggelse af regnskab for 2020
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af medlemsbidrag
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Kun medlemmer, der kan forevise gyldig
kvittering for medlemskab eller på anden
måde kan dokumenterer gyldigt medlemskab,
kan afgive stemme på generalforsamlingen

Forslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal være formand

Frode Hansen Lupinvænget 52 5700 Svendborg
i hende senest 13. september 2021

Bestyrelsen

Har du problemer?

Har tuneren problemer med at finde de digitale kanaler, kan fladskærmen måske indstilles ved hjælp af følgende indstillinger:

frekvens: 346 Mhz
Symbolrate: 6900
QAM: 64
Netværks-ID: 0

Support