Generalforsamling

Svendborg Antenneforening

Afholder

Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 21. Februar 2023 kl. 19,30
i Tved Forsamlingshus

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter

  1. Valg af dirigent og stemmetæller
  2. Beretning om foreningens virksomhed i 2022
  3. Fremlæggelse af regnskab for 2022 og budget for 2023
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af medlemsbidrag
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Kun medlemmer, der kan forevise gyldig kvittering for medlemskab
eller på anden måde kan dokumenterer gyldigt medlemskab, kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand

Frode Hansen Lupinvænget 52 5700 Svendborg
i hende senest 14. februar 2023.

Tilmelding nødvendigt.
SMS-tilmelding til generalforsamlingen på tlf. 62217942 eller 20676050.

Bestyrelsen