Dækningsområder

Avernakøvej Græskæmnervej Latyrusvænget Siøvænge
Bellevuevej Halmøvænge Lille Byhavevej Skarøvej
Birkehøj Heimdalsvej Lillevang Skolevej
Birkholmvænge Hellet Linkenkærsvej Skovhavevej
Bjørnøvej Helletoften Linkensvænge Skovvang
Brændeskovvænget Hjørnevænget Lolkvænget Solsikkevej
Bülowsvej Hvidkløvervej Lupinvænget St. Byhavevej
Byparken Hybenvej Lyøvej Stevneskovvej
Damgårdsvej Iholmvænge Mette Ruds Vej Svelmøvænge
Digevænget Illumøvej Morbærvænget Tved Grønnevej
Drejøvej Kallehaven Nonnevænget Tved Kirkevej
Ellen Grubbes Vej Karen Skrams Vej Nyborgvej Tvedhaven
Erik Skeels Vej Kildetoften Nyvang Tvedvej
Frejasvænge Kirsebærvej Nøddevænget Walkendorffsvej
Fruerlunden Kirsten Lykkes Vej Odinsvej Æblevænget
Fruerparken Klampenborgvej Pilevænget Ægirsvej
Fruerstuevej Knud Urnes Vej Rødkløvervej Ørbækvej
Gartnerhøj Kobberbæksvej Sanddalsvej Ørbækvænget
Glarmestervej Kobberhaven Sanddalsvænget  
Gl. Skårupvænge Kobbertoften Sandhøj  

Gader med begrænset dækning

Byparken 1 samt 4 - 22 lige nr. Linkenkærsvej 2 - 14 lige nr. samt 35 - 68
Christiansmindevej 16 Marslevvej 1 og 54
Fruerlunden 16, 18 og 67 Nyborgvej 67 - 181
Fruerparken 2 - 18 lige nr. samt 27 og 29 Slotsvængevej 3
Fruerstuevej 45 - 126 St. Byhavevej 30 - 55 samt 57 - 61 ulige nr.
Kallehaven 1 - 17 ulige nr. samt 2 Stevneskovvej 2 samt 3 - 31 ulige nr.
Græskæmnervej 3, 4 samt 5 - 9 ulige nr. Tvedvej 32 - 52 samt 53 - 212
Klampenborgvej 1, 31 - 63 ulige nr. samt 2 - 6 og 16 - 30 lige nr. Ørbækvej 16 - 41, 45 og 101 - 106 samt
107 -147 ulige nr.