Priser

Gebyr for genåbning af forbindelse                              kr. 300,-

Gebyr for pakkeskift                                                         kr. 300,-

Gebyr for flytningen indenfor forsyningsområde       kr. 300,-

Gebyr for lukning                                                              kr. 300,-

Gebyr for opsigelse af TV-pk. i forbindelse med
overgang til Bredbånd Only                                             kr. 300,-

Gebyr for overtagelse af forbindelse i forbindelse
med huskøb – incl. mulighed for pakkeskift                 kr. 300,-

Gebyr for tilslutning af NY forbindelse                          kr. 1500,-

Gebyr for giroopkrævning                                               kr. 35,-

Rykkergebyr 1. rykker                                                       kr. 50,-
Rykkergebyr 2. rykker                                                       kr. 100,-
Rykkergebyr 3. rykker                                                       kr. 150,-

Opkrævning af antenneabonnement sker kvartalvis med forfald pr. 10. jan, 10 april, 10. juli og 10. oktober.

Opsigelsen af abonnement skal ske med 1. måneds varsel til den 1. i måneden. Mail sendes til
kasserer@svant.dk . Samme opsigelsesvarsel, hvis du ønsker at overgå til Bredbånd Only.

Pakkeskift NED skal ske med 1. måneds varsel til et kvartalsskifte – altså senest d. 28 feb., 31. maj, 30 aug.,
30. nov. Mail sendes til kasserer@svant.dk

Pakkeskift OP – kontakt kasseren på kasserer@svant.dk el. telefonisk – kan normalt ske med et varsel på 1-2 uger.