Beretning 2018

Svendborg Antenneforening

Beretning til den ordinære generalforsamling d. 22 februar 2018.

Velkomst.  Jeg vil på bestyrelsens vegne byde velkommen til Svendborg Antenneforenings
ordinære generalforsamling.

Medlemmer.  Foreningen tæller nu 1738 medlemmer, og derudover er der 41, der har en bredbånd
Only forbindelse.

Forsyningsområde.  Forsyningsområdet er ikke blevet udvidet i 2017.

Tilbud til medlemmerne.  Svendborg Antenneforening tilbyder 3 digitale tv-pakker med i alt 57 kanaler.
Igennem vores samarbejde med Stofa kan vores medlemmer få adgang til bredbånd fra Stofa med flere
hastigheder. Stofa tilbyder også fastnet- og mobiltelefoni, Smart Tv og leje af film m.m. I forbindelse med,
at vi i 2016 indgik en ny aftale med Stofa, blev der åbnet for at alle medlemmer kunne få adgang til Web Tv
og Web To Go. I første omgang kom det dog kun til at gælde for medlemmer, der havde Stofa bredbånd.
Der var en del vanskeligheder forbundet med at få åbnet op for Web Tv og Web To Go for de medlemmer,
der har en anden bredbåndsudbyder på grund af nogle krav fra Tv udbyderne. Først i juli måned 2017 faldt
det endeligt på plads. De af vores medlemmer, der har en anden bredbåndsudbyder end Stofa, kan få Web Tv
og Web To Go ved at sende en mail til vores kasserer med oplysninger om navn og adresse samt mobilnummer.
Kasseren tjekker medlemskab og tv pakke og videresender mailen til Stofa, der som svar sender en sms med
den kode, som medlemmet skal bruge for at få åbnet for Web Tv og Web To Go.

Året 2017.  Året 2017 startede med, at der blev foretaget en mindre kanalomlægning . Kanalomlægningen
giver ofte problemer for de af vores medlemmer, der ikke selv er i stand til at gennemføre en kanalsøgning
på Tv’et. Den ombygning af vores anlæg til 1,6 mill., vi var stillet i udsigt i forbindelsen med kontraktfornyelsen
i 2016. blev afsluttet i foråret 2017, og det betød, at vi fik etableret yderligere 4 fremskudte hovedstationer.
I samarbejde med Stofa har vi afviklet et velbesøgt event i Tved Forsamlingshus d. 19. september 2017.

Kanaler.  Her ved årskiftet 2017/2018 har der ikke været ændring i kanalsammensætningen i de enkelte pakker.
Vi kan mærke, at der er en generel tendens til, at medlemmer fravælger Tv pakken og derefter vælger en
bredbånd Only løsning.

Teknik.  SEF påbegyndte kabellægning af elforsyningen i vores forsyningsområde med start på Avernakøvej,
Illumøvej, Hellet og Knud Urnes Vej. I den forbindelse har vi benyttet os af at få udskiftet nogle ældre 60 ohms
kabler på Illumøvej. Et spørgsmål, som vi af og til møder, er hvem, der har ansvaret for stikledningen fra kassen
ved fortovskanten til stikdåsen inde i ejendommen. Der er de samme regler, der gælder stikledninger, som der
er for el, vand, og kloak stikledninger. Inde på egen grund er det grundejeren, der har ansvaret. Der kan dog være
tilfælde, der kan være lidt vanskelige at løse. Det gælder i de tilfælde, hvor der er tale om de rækkehuse bebyggelser,
der er etableret for en del år siden. hvor stikledningen i nogle tilfælde passerer ind over naboens loftrum. I de
tilfælde, kan det, hvis der opstår problemer med stikledningen være vanskeligt at fastslå, hvem der har ansvaret,
hvis der ikke er indgået nogen aftaler på forhånd om mulighed for tilsyn med stikledningen.

Masten.  Vi har kontrakt med Telia og Telenor’s fælles netværksselskab TT-Netværk om udlejning af plads til
mobilantenner og paraboler i masten. Stofa har pt. en parabol i toppen af vores mast, der sender signaler til Tullebølle.
Stofa har meddelt, at den aftale vil de opsige, fordi de vil vælge en anden måde at forsyne Tullebølle Antenneforening
på.

Persondataforordningen.  Regeringen har på baggrund af et EU direktiv udarbejde en persondataforordning, der træder
i kraft den 25. maj 2018. Implementeringen af persondataforordningen påvirker vores samarbejde med Stofa og
medfører, at der skal indgås nogle forpligtende aftaler om dataansvarlighed og databehandling mellem Svendborg
Antenneforening og Stofa. Indførelsen af persondatafordrdningen vil bevirke, at når man bestiller arbejde (nye pakker,
pakkeskift, bredbånd, mm) skal bestillingen bekræftes skriftligt. Foreningen må kun opbevare oplysninger om kunden,
der er nødvendig for udførelsen af de bestilte opgaver. Der skal være et sagligt formål med de oplysninger foreningen
har på vores medlemmer. Foreningen må ikke samle oplysninger med den begrundelse, at de måske kan blive nyttige.
Oplysningerne om vores medlemmer skal slettes eller gøres anonyme, når de ikke nødvendige længere. Medlemmerne
kan til enhver tid få, oplyst, hvilke oplysninger foreningen har på medlemmet. Indførelsen af persondataforordningen
vil også komme til at påvirke vores samarbejde med FDA, der udfører bogføringen for foreningen.

Økonomi.  Jeg er glad for at kunne sige, at foreningen har en ganske god og robust økonomi.
Fremtid.  Det kan være svært at spå om, hvad fremtiden vil bringe, men et er sikkert. Kravene til, hvad et anlæg som
vores skal kunne klare med hensyn til digitale tjenester og højere bredbåndshastigheder helt op til 1. Gigabit, vil være
stigende. Ud i fremtiden kan det også være, at den struktur vi i dag kender med Tv-pakker vil ophøre, og medlemmerne
i langt højere grad kan vælge mere frit.

Afslutning.  Til slut vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde i året, der er gået.

Jørgen Hansen.