Nyheds artikel

09 feb

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling

Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.30  i Tved forsamlingshus


Dagsorden iflg. vedtægter:
• Valg af dirigent og stemmetællere.
• Beretning om foreningens virksomhed i 2021.
• Fremlæggelse af regnskab for 2021 og budget for 2022.
• Indkomne forslag.
• Fastsættelse af medlemsbidrag.
• Valg af bestyrelse og suppleanter.
• Valg af revisor.
• Eventuelt.

Kun medlemmer, der kan forevise gyldig kvittering for medlemskab eller på anden måde kan dokumentere gyldigt medlemskab, kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Frode Hansen, Lupinvænget 52, i hænde senest den 18. februar 2022.


SMS-tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig
på tlf. 62 21 79 42 eller 20 67 60 50

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.  

Har du problemer?

Har tuneren problemer med at finde de digitale kanaler, kan fladskærmen måske indstilles ved hjælp af følgende indstillinger:

frekvens: 346 Mhz
Symbolrate: 6900
QAM: 64
Netværks-ID: 0

Support