Svendborg Antenneforening

Afholder

Ordinær generalforsamling

Torsdag den 21. februar 2019 kl. 19,30
i Tved Forsamlingshus

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter

  1. Valg af dirigent og stemmetæller
  2. Beretning om foreningens virksomhed i 2018
  3. Fremlæggelse af regnskab for 2018
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af medlemsbidrag
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Kun medlemmer, der kan forevise gyldig
kvittering for medlemskab eller på anden
måde kan dokumenterer gyldigt medlemskab,
kan afgive stemme på generalforsamlingen

Forslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal være formand

Frode Hansen Lupinvænget 52 5700 Svendborg
i hende senest 15. februar 2019

Bestyrelsen