Generalforsamling.

Svendborg Antenneforening

Afholder

Ordinær generalforsamling

Torsdags d. 24. februar 2022 kl. 19.30

I Tved forsamlingshus.

Dagsorden iflg. vedtægter.

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i 2021.
  3. Fremlæggelse af regnskab for 2021 og budget for 2022.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af medlemsbidrag.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Kun medlemmer, der kan forevise gyldig kvittering for medlemskab
eller på anden måde kan dokumentere gyldigt medlemskab, kan afgive stemme på generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formand Frode Hansen, Lupinvænget 52
i hænde senest d. 18. februar 2022.

Tilmelding nødvendigt.
SMS-tilmelding til generalforsamlingen på tlf. 62217942 eller 20676050

Bestyrelsen.

Har du problemer?

Har tuneren problemer med at finde de digitale kanaler, kan fladskærmen måske indstilles ved hjælp af følgende indstillinger:

frekvens: 346 Mhz
Symbolrate: 6900
QAM: 64
Netværks-ID: 0

Support