Nyheds artikel

01 feb

Generalforsamling

Svendborg
Antenneforening

afholder

Ordinær generalforsamling.
Torsdag den 22. feb. 2018 kl. 19.30
i Tved Forsamlingshus.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i 2017.
  3. Fremlæggelse af regnskab for 2017.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af medlemsbidrag.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Kun medlemmer, der kan forevise gyldig kvittering for medlemskab eller på anden måde kan
dokumentere gyldigt medlemskab, kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand

 

Jørgen Hansen,
Avernakøvej 49,
5700 Svendborg

I hænde senest 15. februar 2018.

Bestyrelsen.

Har du problemer?

Har tuneren problemer med at finde de digitale kanaler, kan fladskærmen måske indstilles ved hjælp af følgende indstillinger:

frekvens: 346 Mhz
Symbolrate: 6900
QAM: 64
Netværks-ID: 0

Support