Beretning 2017

Svendborg Antenneforening.

Beretning til den ordinære generalforsamling d. 23. feb. 2017.

Velkomst.  Jeg vil på bestyrelsens vegne byde velkommen til Svendborg antenneforenings
ordinære generalforsamling.

Medlemmer.  Foreningen tæller nu 1784 medlemmer.

Forsyningsområde.  Forsynings området er ikke blevet udvidet i 2016.

Tilbud til medlemmerne.  Svendborg Antenneforening tilbyder 3 digitale tv-pakker med i alt 57 kanaler. Igennem vores samarbejde med Stofa kan vores medlemmer få adgang til bredbånd fra 30/30 til 300/50 Mbit. De medlemmer, der har bredbånd fra Stofa, har adgang til WebTV og WebToGo. De af vores medlemmer, der har en anden bredbåndsudbyder end Stofa, vil også få adgang til WebTV og WebToGo. Der har dog været en del udfordringer på grund af forholdet til programudbyderene. Det vil fremgå af vores hjemmeside, når det er muligt for de af vores medlemmer, der har en anden bredbåndsudbyder, kan få adgang til WebTV og WebToGo. Det er muligt at købe enkeltkanaler som supplement til den valgte TV-pakke. Som noget nyt er det også muligt oven på pakke 1 at få en vælgeselv-pakke med 8, 12 eller 32 kanaler. Der er også adgang til fastnet og mobil-telefoni. Tidligere har det været en betingelse for en bredbåndsforbindelse, at man som minimum skulle aftage en TV-pakke. Det er ikke længere en betingelse, da det er muligt at få bredbånd-Only, der kun forudsætter at man er bosiddende indenfor vort forsyningsområde.

Året 2016.  Efter generalforsamlingen i 2016 gik vi i gang med at få nye kontrakter, der har en løbetid på 4+1 år på plads med Stofa. I forbindelse med de nye kontrakter, fik vi en aftale med Stofa om, at de ville opgraderer vores anlæg uden udgift for foreningen, ved at etablere 4 fremskudte hovedstationer til en pris på omkring 1,6 mil. kr. Dette arbejde er blevet færdigt i februar i år. De nye kontrakter betød også, at vi fik en ny service-aftale, er skulle betales forud, hvor vi hidtil havde betalt service-aftalen bagud, så vi har betalt dobbelt service i 2016. den fee, vi får fra Stofas salg af bredbånd i vores net, har vi fået forhøjet fra 5% til 10% af omsætningen. De nye kontrakter med Stofa betød også, at vi tilsluttede os Stofas Standart-udbud af kanaler. Det medførte, at der skulle foretages en kanalomlægning, der blev gennemført den 5. april 2016. Vi fik mange henvendelser efter kanal-omlægningen, idet mange ønskede at skifte til en mindre pakke. Uden at have det helt præcise tal vil jeg tro, at vi er oppe på omkring 200, der ønskede at skifte pakke. Et andet forhold ved kanal-omlægningen var, at TV3+ flyttede fra pakke 2 til pakke 3. det var der stor utilfredshed med. Fordi TV3+ sender en del fodbold og motorløb.

Kanaler.  Stofa har igen fra årsskiftet 2016/2017 ændret lidt i deres Standart-udbud. det betød, at der den 12. januar i år igen blev foretaget en kanalomlægning. Kanalomlægningen omfattede, at TV3 Puls flyttedes fra pakke 2 ned i pakke 1, TV3+ flyttedes fra pakke 3 til pakke 2, og pakke 3 fik tikført 3 nye kanaler. Comedy Central, Viasat eSport TV og Viasat Ultra TV. Den kan dog kun ses med et TV, der er forberedt til Ultra HD. Det giver altid lidt problemer, når der foretages kanalomlægninger. det kræver, at der foretages en ny kanalsøgning. De fleste Fladskærme har automatisk kanalsøgning. På ældre TV-apparater vil det være nødvendigt at foretage en ny kanalsøgning, hvilket kan give problemer for de medlemmer, som ikke selv er i stand til at foretage en kanalsøgning. Det skal dog siges, at den sidste kanalomlægning kun gav anledning til få henvendelser.

Teknik.  Som tidligere nævnt har Stofa i forbindelse med de nye kontrakter tilbudt at opgradere vores anlæg med 4 nye fremskudte hovedstationer. Opgraderingen har til formål at forbredre forsyningssikkerheden og billedkvaliteten i vores anlæg. Efter udbygningen har foreningen i alt 12 fremskudte hovedstationer, der alle er forsynet via fiber fra hovedstationen på Avernakøvej. De fire nye fremskudte hovedstationer er placeret følgende steder, Brændeskovvænget. Ellen Gruppes Vej. På hjørnet af Sandalsvej og Linkenkærsvej. Klampenborgvej.

Masten.  Vi har kontrakt med Telia, Stofa og Telenor om udlejning af plads til mobil-antenner og paraboler i masten.

Økonomi.  Jeg er glad for at kunne sige, at foreningen har en ganske god og robust økonomi.

Fremtid.  Det kan være svært at spå om, hvad fremtiden vil bringe, men et er sikkert. Kravene til, hvad et anlæg som vores skal kunne klare med hensyn til digitale tjenester og højere bredbånds hastigheder helt op til 1 gigabit, vil være stigende. Vi kan se at YouSee har lukket for FM-radiokanalerne for at få plads til at opgradere deres anlæg til Docsis 3,1, der er nødvendig for at kunne levere bredbånds hastigheder op til 1 Gigabit. Stofa har ikke planer, om at lukke for FM-signalet inden for de første år. Et andet forhold er, at kanalpriserne på TV-pakker vil blive ved med at stige, især sportskanaler. Som tidligere nævnt leverer Viasat en Ultra HD kanal i pakke 3. De har den opfattelse, at det kun er begyndelsen, da de forventer, Ultra HD vil blive den nye standard inden for en relativ kort årrække. SEF vil begynde at kabellægge elforsyningen i vores forsyningsområde, begyndende med Avervakøvej og Bjørnøvej med flere. I kraft af at SEF samarbejder med Stofa, vil der ikke blive lagt fiber ned i de områder, vi forsyner, for så ville vi jo reelt få Stofa som konkurrent og samarbejdspartner. Det ville være udholdbart.

Afslutning.  Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i året, der er gået.

Jørgen Hansen

Har du problemer?

Har tuneren problemer med at finde de digitale kanaler, kan fladskærmen måske indstilles ved hjælp af følgende indstillinger:

frekvens: 346 Mhz
Symbolrate: 6900
QAM: 64
Netværks-ID: 0

Support