Beretning 2016

                                Svendborg Antenneforening

                                                Beretning til den ordinære generalforsamling den 25. februar 2016.

Velkomst.  Jeg vil på bestyrelsens vegne byde velkommen til Svendborg Antenneforenings ordinære generalforsamling.

Medlemmer. Foreningen har haft en tilbagegang på 157 medlemmer. Den store tilbagegang skyldes det forhold,
at Hotel Christiansminde har forladt os med 98 tilslutning.
Årsagen var at de ikke ville skifte 125 analoge fjernsyn, da vi i april gik digitalt.
Foreningen tæller nu 1850 medlemmer.

Forsyningsområde. Er udvidet med 16 nye grunde i udstykningen ved Tved Kirkevej

Tilbud til medlemmerne. Foreningen har fra april 2015 haft følgende tilbud på TV programmerne til vores medlemmer:

                                                                 Tv kanalerne er fordelt i tre programpakker

                                                                       ·         Pakke 1 med 32 digitale kanaler.

                                                                       ·         Pakke 2 med 14 digitale kanaler.

                                                                       ·         Pakke, 3 med 6 digitale kanaler.

                                                                       ·         17 radiokanaler der kan benyttes af alle

                                                                       ·         Foreningen er tilsluttet Stofas fordelsaftale 2.0,

Året 2015. På generalforsamlingen i 2015 var der nogle medlemmer, der klagede over ustabile internetforbindelser. Den debat medførte en opfordring til bestyrelsen om at undersøge, om der var andre udbydere, der kunne levere TV og Bredbånd.
Det viste sig efterfølgende, at de ustabile bredbåndsforbindelser for det meste skyldes fejl i de interne installationer.
Bestyrelsen havde allerede på det tidspunkt opsagt TV og fordelsaftalen pr. 1. april 2016 med henblik på en genforhandling.
Opfordringen til bestyrelsen om at vi skulle undersøge muligheden for evt. at finde en anden udbyder resulterede i en række overvejelser.
Bestyrelsen overvejede, hvilken krav vi ville stille til en evt. ny udbyder.
Udbyderen skal have en vis størrelse for, at vi kan få TV kanaler til en god pris.
Vi skal være sikke på, at udbyderen har en serviceorganisation.
Udbyderen skal være villig til at hjælpe foreningen med, at betaling af det goodwill beløb, vi vil blive pålagt ved en udtræden af bredbåndsaftalen med Stofa. Det resulterede i, at vi tog en forhandling med YouSee og en genforhandling med Stofa.
Resultatet af de overvejelser førte til bestyrelsens forslag om valg af Tv og bredbåndsudbyder.

Kanaler. I januar 2015 lukkede TV 2 for TV 2 film, som vi erstattede med Silver HD, som er en anden filmkanal.
Silver HD lukkede så i juli måned. Vi valgte at sætte CNN på i stedet, da den i følge den seneste kanalafstemning var den næste i rækken.
TV 2 benyttede den ledige kanal til TV 2 Sport, der er en betalings kanal. Kanalen var gratis frem til marts og kunne ses af alle medlemmer.
Derefter blev kanalen placeret i pakke 3 sammen med de andre sportskanaler.
Der er ingen tvivl om lukningen af de to filmkanaler, skyldes konkurrence fra NetFlix og andre streamingtjenester.

Teknik. Stofa har i slutningen af året gennemgået anlægget uden de store bemærkninger. I forbindelse med gennemgangen har Stofa konstateret, at der ikke er indstråling i anlægget fra Tvedsenderen eller mobilsignaler.
Det betyder ikke, at enkelte medlemmer ikke kan blive ramt af forstyrrelser fra Tvedsenderen eller signaler fra mobilantenner, for signaler herfra kan påvirke dårlige interne installationer og give pixeleringer.
En anden ting jeg vil nævne er, hvis man bestiller høje bredbåndshastigheder skal man sikre sig, at ens udstyr kan håndterer de høje hastigheder.
Vi har ikke fortaget en større investeringer i anlægget ud over udvidelsen af anlægget med den nye udstykningen ved Tved Kirkevej.
Hvis der er problemer med signalet, er det en god regel at spørge naboerne, om de har samme problem. Hvis naboerne ikke oplever samme problem, er det som hovedregel en fejl, der skal findes i egen installition.
Stofa tilbyder at gennemgå de interne installationer til en pris på 299 kr. inkl. moms, hertil kommer der det, som evt. skal repareres.

Masten. Vi har kontrakt med Telia, Stofa og Telenor om udlejning af plads til mobilantenner og paraboler i masten.
Fra 1. september mistede vi udlejning at pladsen til Telenor. Da Telia og Telenor har lagt deres netværk sammen. De kunne derved spare den ene antenne væk, derved mistede vi en indtægt 25.000 kr. pr. år.

Økonomi. Jeg er glad for at kunne sige, at foreningen har en ganske god og robust økonomi selv om, at vi går ud af året med et underskud. Vi har en pæn kassebeholdning.
Hvis generalforsamlingen godkender, at vi skal til slutte os Stofas fordelsaftale 3,0 kan vi holde en meget moderat prisstigning.
I modsætning til hvis vi fortsætter med den nuværende kanalpakke.                    .

Fremtid. Det kan være svært at spå om fremtiden, men et er sikkert, prisen på TV kanaler bliver ikke billigere.
Der vil fremover blive pres på et anlæg som vores, idet kravene til, hvad anlægget skal kunne levere, bliver skærpet.
Det billede, der tegner sig er, at der fremover skal være mere plads i anlægget til interaktive tjenester, som Start forfra, Web TV, leje af film og samtidig med, at det kræver mere plads, når der skal leveres hastigheder på op til 300 Mbit og pakker med synkrone hastigheder.
Stofa varsler store ændringer på bredbåndsområdet, dels vil prisstrukturen blive ændret, dels vil de hastigheder de vil tilbyde blive ændret.
Ændringerne vil blive gældende fra 1. marts

Afslutning. Til slut vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde i året, der er gået.

 

Jørgen Hansen.

 

 

Har du problemer?

Har tuneren problemer med at finde de digitale kanaler, kan fladskærmen måske indstilles ved hjælp af følgende indstillinger:

frekvens: 346 Mhz
Symbolrate: 6900
QAM: 64
Netværks-ID: 0

Support